Klassiek Homeopaat Peter Guinée

Dit stuk is ook van toepassing op andere vaccins.

Brede visie

Het is wijs om eerst vanuit een brede visie naar dit keuzevraagstuk te kijken voordat we ons wat specifieker naar de Covid vaccins kijken.
Waar begint het allemaal? Waarom zouden we de keuze overwegen?
Het begint allemaal bij angst en bezorgdheid rond 1 virusziekte te midden van miljarden virussen waarmee we constant in en om ons heen mee te maken hebben en die van essentieel belang zijn voor onze ontwikkeling, we leven niet los ervan, we zijn onderdeel van en verbonden met elk vorm van leven en elke vorm wil overleven.

De schuldige, virus of onze gebrekkige afweer?

Mooi, maar als er dan eentje is die een bedreiging vormt gaan we dan oorlog ertegen voeren met alle technische middelen die we hebben of zoeken we meer ondersteunende manieren om onze afweer te versterken, om er mee samen te leven op een manier die ons toch beschermd en tegelijk tegen elke bedreiging werkzaam is i.p.v. mogelijk tegen 1 virus.
Daar splitsen zich dus de wegen, het begint met de keuze voor, het geloof/vertrouwen in de ene of de andere weg. Een Franse arts Claude Bernard zei dit ooit mooi: ‘Le microbe ‘nest rien, le terrain est tout’.

Ons afweersysteem.

Kortweg gezegd hebben we 2 afweersystemen: het aangeboren systeem dat tegen elke bedreiging werkt en altijd als eerste in actie komt, en daarnaast het specifieke op 1 virus/bacterie gerichte afweersysteem dat pas als tweede in actie komt als het eerste heeft gefaald. Dat werkt dus niet tegen alle subtypes/mutaties en andere virussen.
Nu concreter naar de vaccinatie keuze voor je de keuze beperkt tussen wel/niet doen, stel eerst de fundamentele vragen voor je beslist vanuit angst:

Belangrijke vragen vooraf aan een keuze maken.

 1. Voldoet het onderzoek vooraf aan introductie van het vaccin aan alle wetenschappelijke eisen van zorgvuldigheid en onafhankelijkheid?
 2. Wordt de effectiviteit ook NA introductie goed onderzocht en gerapporteerd?
 3. Worden de bijwerkingen goed en onafhankelijk geregistreerd, of is er een grote onder rapportage? Hoe kunnen we anders de voordelen afwegen tegen de nadelen?
 4. Voorgaande stelt ook een belangrijke ethische vraag: mag een overheid met een onvermijdelijk risico volle maatregel als vaccineren de gezondheid van een aantal voordien gezond mensen, die weinig risico lopen op die ziekte, beschadigen ten bate van het vermeend voordeel van alle mensen? Daarbij wordt voorbijgegaan aan alle basale individuele rechten om zelf een beslissing en risico afweging te maken. Dat geldt eens temeer als er allerlei vormen van dwang uitgeoefend worden. Een gevaarlijk uitgangspunt dat ook gebruikt wordt bij oorlogsvoering.
 5. Zijn er andere alternatieven ter preventie en behandeling van Covid?
 6. En de allerbelangrijkste vraag: wordt onze algemene gezondheid op lange termijn beter of slechter door vaccineren? Is een gevaccineerde bevolking gezonder of zieker? Dat is de ham vraag.

De eerste 4 vragen moet ik met nee beantwoorden, punt 5 met ja, punt 6 met ongezonder.
De toelichting erop met argumenten en bronnen zou mij in een getypt document veel tijd kosten, in een mondeling gesprek gaat dit veel beter.

Neveneffecten.

Het richten van een vaccin op 1 specifiek virus kan allerlei epidemiologische neveneffecten hebben die absoluut niet te voorspellen zijn, anders gezegd kun je een ziekte door vaccineren zomaar uitroeien?

 • Verschuiving naar mutaties of andere subtypes zoals b.v. bij vaccinatie tegen hersenvliesontsteking gebeurd.
 • Het optreden van aspecifieke vormen van de ziekte die erop lijken.
 • Het verschuiven van acute ziektes naar chronische.
 • Het verminderen van de weerstand tegen andere ziektes.
 • Vaccins verhinderen nooit 100% transmissie van een virus of bacterie.

Ecologische samenhang.

Vaccineren doet me denken aan het bestrijden van plaag insecten met pesticiden waardoor er talrijke neven effecten optreden: resistentie, ruimte voor andere plaagdieren, schade aan de bodem gezondheid, drinkwater vervuiling, schade aan menselijke gezondheid. Simpel gezegd: de een zijn dood is de ander zijn brood.
Ook hier is weer de basis fout het niet zien van een maatregel en zijn effecten in een brede ecologische samenhang.

Besluit

Er duikt een bedreigende ziekte op en i.p.v. eerst eens te reflecteren op de vraag wat het verschijnen ervan zegt over ons en onze relatie met alles om ons heen, krijgt het boze virus de schuld en grijpt men onmiddellijk naar een totaal nieuwe technische oorlogsvoering ertegen.
Daarmee worden we afhankelijk van miljarden vragende oplossingen van BUITEN ons en vergeten we te kijken naar op onze manier van leven, omgaan met de natuur, onze gezondheid en manieren om die te versterken.
We leven in een tijd dat ons bewustzijn verbreed moet/mag worden i.p.v. verengt tot een model dat met alle middelen wordt opgedrongen aan iedereen.

Toelichting:

Dit stuk is gebaseerd op 38 jaar ervaring in mijn homeopathische praktijk waarbij de kennis en het behandelen van de schade door vaccinaties een belangrijke specialisatie is. Kinderen en mensen die schade ondervinden zijn geen abstracte ‘verwaarloosbare bijwerkingen’ maar mensen die er soms hun hele leven mee te maken hebben. Veel wetenschappers en deskundigen op deelgebieden oordelen makkelijk op basis van abstracte cijfers. Maar het gaat om mensen, en de ernstige gevallen waren bij controle en navraag bij LAREB en vroeger het RIVM, nooit gemeld en men had er ook geen interesse in. Internationaal wordt gesteld dat slechts 1% van de bijwerkingen wordt gemeld, en ook als er door alle aandacht nu misschien meer ernstige gevolgen worden gemeld, wellicht 5%, dan vermenigvuldig de nu officieel gemelde cijfers met zeker een factor 20.

 

– Peter Guinee