Klassiek Homeopaat Peter Guinée

OVER MIJ

Inmiddels al 35 jaar werk ik met veel plezier in mijn homeopathische praktijk. Na een doctoraal economie trok mij het werken met mensen meer dan met cijfers, ik volgde eerst een opleiding natuurgeneeskunde in Utrecht bij de NWP van 1975-1978, daarvan sprak mij de Klassieke Homeopathie het meeste aan en volgde erna de opleiding van het Centrum voor Klassieke Homeopathie tot 1982 en behoor daardoor tot de eerste nieuwe generatie van Klassiek homeopaten.

Erna volgde ik talloze bijscholingen, die ook verplicht zijn, en ik blijf alle nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied volgen. Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar het vraagstuk van vaccinaties, vooral bij kinderen, dit werd dan ook mijn specialiteit. Ik nam ook het initiatief tot oprichting van de NVKP die kritische informatie geeft over dit onderwerp. Verder schreef ik het boekje Zelf Helpen met Homeopathie, om mensen in staat te stellen bij ongelukken en simpele acute ziektes zelf te behandelen.

Photo Peter Guinee Klassiek Homeopaat

Missie

 

Door mijn tientallen jaren ervaring zie ik duidelijk de tendens tot steeds meer medicalisering. Van zwangerschap tot in hoge leeftijd, het medicijn gebruik is enorm toegenomen, en veel mensen kampen met chronische ziektes en chronische stress. Van echte genezing is meestal geen sprake, alles moet liefst snel weg, dat betekent onderdrukking en chronisch medicijn gebruik met daarbij veel bijwerkingen, vaak sluipend.

 

Met homeopathie is het mogelijk om geleidelijk de weg naar echte genezing terug te vinden. In ons streven naar gezondheid is het goed om zoveel mogelijk naar de natuur te kijken en hulpmiddelen uit de natuur te zoeken.

Daarnaast is de diagnostiek uit de gangbare geneeskunde zeker ook nuttig om een goed beeld te vormen van de ernst van de klachten. Alle uitslagen en testen kunnen worden meegenemen.

NVKH

Ik ben lid van de beroepsorganisatie Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).

Door de NVKH worden bepaalde kwaliteitseisen gesteld op het gebied van opleiding, beroepsethiek en praktijkvoering, die regelmatig getoetst worden, ook door onafhankelijke visitaties. Bovendien is er een nascholingsverplichting.

Door het lidmaatschap van mijn beroepsorganisatie bent u ervan verzekerd dat ik aan alle strenge eisen die hiervoor gesteld worden, voldoe, inclusief een onafhankelijke klachtenprocedure.

PETER GUINÉE

Praktijk Klassieke Homeopathie

Peter Guinée is klassiek homeopaat te Maastricht. Hij heeft tientallen jaren ervaring in homeopathisch behandelen. Hij heeft een boek geschreven over zelf helpen met homeopathie.

Beroepsorganisatie NVKH  nr. 07-0111
Koepel RBCZ licentie nr. 170149R
AGB code 90022224
AGB code praktijk 90001014
KvK: 55373100
Bank:  NL87INGB0002089774

Contact 

Alexander Battalaan 61,
6221 CC  Maastricht

Email: p.guinee@planet.nl
Tel: 06 – 40 31 60 24