Coronavirus

Coronavirus (COVID-19) en homeopathie

De huidige corona epidemie, mogelijke maatregelen en oorzaken

23 maart 2020 \\ Coronavirus

De homeopathie behandelt al bijna 200 jaar ook ernstige ziektes zoals longontstekingen met goedkope direct beschikbare middelen, juist ook bij epidemieën. Een duidelijk voorbeeld is de desastreuse Spaanse griep in 1918/1919 waarbij meer mensen overleden dan tijdens de 1wereldoorlog. Mensen die homeopathisch behandeld werden hadden een veel grotere overlevingskans, een bron meldt dat van een groep van 24000 regulier behandelde griep gevallen 28% stierf, terwijl dit bij een andere groep van 26000 homeopathisch behandelde patiënten 1,08% was.1


In India wordt daar wel gebruik van gemaakt, er is daar zelfs een speciaal ministerie (AYUSH) om alternatieve geneeswijzen, waaronder homeopathie, te bevorderen.

Een expert groep van homeopaten bij Ayush in India heeft het preventieve middel voor deze Corona epidemie bepaald. Ik mag onder de huidige Nederlandse regelgeving dit middel niet noemen, maar kan het uiteraard wel aan u verstrekken, aan te raden voor oudere en/of kwetsbare personen.


De homeopathie heeft 200 jaar ervaring bij het voorkomen en behandelen van epidemieën en dankt zijn bekendheid mede aan het succes bij epidemieën van cholera, tyfus, hersenvliesontsteking, leptospirose, malaria, dengue, Japanese encephalitis, griep en vele andere.2,3


Behandeling van ernstige gevallen met homeopathie.

Juist ook bij patiënten die ernstig ziek zijn en zelfs die op de intensive care liggen, kan homeopathie het verschil tussen leven en dood maken. Mooi zou daar een samenwerking zijn tussen de ook noodzakelijke intensieve ziekenhuiszorg en homeopathische behandeling. Duitse artsen hebben daar in een dik boek verslag over gedaan door beschrijving van talloze zeer ernstige casussen.4,5

1. Die homoopathische Behandlung der Grippe, Sandra Perko, Uitgever: Narayana Verlag.

2. https://homeopathyplus.com/human-homeopathic-prevention-records-studies-and-trials/

3. https://homeopathyplus.com/Homeoprophylaxis-Human-Records-Studies-Trials.pdf

4. Homeopathy in Intensive Care and Emergency Medicine, Michael Frass / Martin Bündner, Uitg. Narayana Verlag.

5. Alok Pareek, Homeopathy for Acutes and Emergencies, Uitg. Narayana Verlag

Coronavirus en je immuunsysteem

15 maart 2020 \\ Coronavirus

De noodzaak voor preventieve gezondheidszorg wordt plots heel tastbaar aan het begin van een pandemie die niet voorkomen kan worden met vaccinatie of antivirale medicijnen. De beste bescherming tegen het COVID-19 coronavirus - en tegen alle andere virussen die in de toekomst nog zullen opduiken - is een goed functionerend immuunsysteem.


Er zijn heel veel natuurlijke stoffen, waaronder ook homeopathische middelen, die de immuniteit ondersteunen en de weerstand tegen een virus kunnen verhogen.6 Vergeet vooral niet vitamine D, vrijwel alle ouderen hebben een tekort, terwijl het essentieel is voor een goede afweer. Maar ze werken het beste wanneer ook alle onderliggende oorzaken van een verzwakte immuniteit zo veel mogelijk weggenomen worden. 


De werking van het immuunsysteem kan verstoord worden door verschillende factoren, zoals een gebrek aan voedingsstoffen, overgewicht, een chronisch verhoogde bloedsuikerspiegel, een verstoorde darmflora, te veel toxische stoffen in het lichaam, chronische stress, slaapstoornissen en ook het gebruik van medicijnen. Al deze factoren verzwakken de weerstand tegen infecties, niet alleen met het coronavirus, maar met alle mogelijke andere micro-organismen.

Coronavirus en luchtvervuiling

15 maart 2020 \\ Coronavirus

Er is wel een extra probleem bij COVID-19 : de ernstige zieken hebben sneller dan bij gewone griep beademing en dus Intensive Care nodig, waardoor er een overbelasting van het zorgsysteem kan ontstaan. Homeopathie kan overigens ook goed helpen om bij geinfecteerden verdere complicaties te voorkomen.


COVID-19 geeft dus eerder ernstige longproblemen dan de gewone griep. Daarbij speelt luchtvervuiling waarschijnlijk een grotere rol dan gedacht. In China heeft 8,7% van de mensen chronische longproblemen. Luchtvervuiling is ook een van de belangrijkste oorzaken van luchtwegklachten, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Uiteindelijk is een virus (of bacterie) niet de oorzaak van een ziekte maar een verschijnsel bij iemand met een verminderde weerstand.


Sterk afgenomen luchtvervuiling

Een ander perspectief bij deze pandemie komt voort uit de gevolgen ervan. De luchtvervuiling is enorm afgenomen op plekken waar quarantaine maatregelen hebben geleid tot sterk afgenomen reizen en vervoer, en afgenomen productie in vervuilende industriëen. Een sterke afname van luchtvervuiling zal vele levens verlengen.


In deze ‘pandemie' is een boodschap te vinden van een dolgedraaide globaal economisch systeem gedomineerd door materialisme en egoïsme dat in wezen het voortbestaan van het leven op aarde bedreigd. Dit systeem komt nu krakend tot stilstand. Het lijkt tijd voor herbezinning i.p.v. door te rennen verder op weg naar die ondergang.
Telefonische consults

Mocht u in deze wat bijzondere periode niet naar de praktijk kunnen/willen komen, dan is een telefonisch consult ook mogelijk.

Coronavirus links

De psychologische en symbolische dimensie van de coronavirus epidemie

Mattias Desmet, professor klinische psychologie aan de Universiteit Gent


In een boeiend artikel in Belgisch dagblad De Morgen, online beschikbaar op www.topics.nl, stelt Mattias Desmet dat

deze crisis in de eerste plaats een psychologische crisis is, een massieve doorbraak van angst in de maatschappij.

Het Grote Verhaal van onze maatschappij is het verhaal van de mechanistische wetenschap; een verhaal waarin de mens gereduceerd wordt tot een biologisch organisme. Mattias Desmet verteld van een huidig mensbeeld dat de psychologische en symbolische dimensie van het menselijke wezen totaal miskent. Dat mensbeeld is de kern van het probleem.

PETER GUINÉE

Praktijk Klassieke Homeopathie


Peter Guinée is klassiek homeopaat te Maastricht. Hij heeft tientallen jaren ervaring in homeopathisch behandelen. Hij heeft een boek geschreven over zelf helpen met homeopathie.


Beroepsorganisatie NVKH  nr. 07-0111

Koepel RBCZ licentie nr. 170149R

AGB code 90022224

AGB code praktijk 90001014

KvK: 55373100

Bank:  NL87INGB0002089774


ContactAlexander Battalaan 61,

6221 CC  Maastricht


Email: p.guinee@planet.nl

Tel: 06 - 40 31 60 24

Tel: 043 - 321 5671

Copyright Peter Guinée. All Rights Reserved.