Vaccinatie

VACCINATIES

KINDERZIEKTEN & VACCINATIES


De gebruikelijke kinderziektes zoals Mazelen, Bof, Rode Hond en Kinkhoest lijken op hun retour ,m.u.v. Kinkhoest, sinds de vaccinaties ertegen werden ingevoerd. Vanuit de gangbare visie dat deze ziektes alleen maar lastig en soms gevaarlijk zijn is er gekozen voor een uitroeiingsstrategie via vaccinaties. Er zitten echter heel wat haken en ogen aan deze simpele oorlogsstrategie.Vaccinaties hebben risico's

Ziektes laten zich niet zomaar wegvagen zoals b.v. blijkt uit het feit dat Kinkhoest weer volop terugkeert, ook bij volledig gevaccineerde kinderen. Mazelen komt meer voor op latere leeftijd en op heel jonge leeftijd waarbij het risico van complicaties groter wordt.


De consequentie van de uitroeiingstrategie is dus steeds meer vaccineren. En ook vaccinaties hebben hun risico’s, al pleegt men dit te ontkennen. Als begonnen wordt met vaccineren op 2 maanden , is het afweersysteem van het kind nog lang niet volgroeid en worden er steeds meer

vaccinaties tegelijk gegeven. Dat betekent een behoorlijke stress op het organisme.


Acute en verlaatte reacties

Er kunnen zich allerlei acute reacties na vaccinaties voordoen zoals ontstekingen op de injectieplaats, hoge koorts, slaperigheid, ontroostbaar huilen, stuipen, shock, diarree, hersen- vliesontstekingen, overlijden. Maar ook reacties die wat later optreden zoals gedrags-veranderingen, epilepsie, ontwikkelingsstoornissen, suikerziekte, en heel vaak ook een algemeen verminderde weerstand, waardoor allerlei kwalen zich makkelijker kunnen ontwikkelen, variërend van chronische verkoudheden tot hersenvliesontstekingen.

Andere keuzes

Er zijn veel mogelijkheden tussen 'alles vaccineren volgens schema' en 'helemaal niet vaccineren'. Ik begeleid vaak ouders in de moeilijke keuze rond vaccinaties via een gesprek waarin ook de mogelijkheden in de homeopathie aan bod komen om de afweer te versterken tegen ziektes.


Een deel van de risico’s kan al vermeden worden door later te beginnen met vaccineren, minstens na 6 maanden, door de Kinkhoest en de Hepatitis vaccinaties eruit te laten en door niet 2 spuiten tegelijk te geven zoals nu gebeurd met de DKTP/HIB/HEPB vaccinatie plus Pneumococ, BMR en Meningococ vaccincatie die tegelijk gegeven wordt.

Laat ook nooit een ziek kind inenten, zelfs niet met een gewone verkoudheid want niemand weet of dit misschien het begin is van een zware bronchitis of longontsteking.

Laat u informeren

Wilt u meer informatie over de risico’s van vaccinaties en de mogelijkheden om complicaties te voorkomen dan kunt terecht bij heel veel bronnen, zie het lijstje onderaan. Handig is het boekje: “Ziektes en vaccins nader bekeken” verkrijgbaar bij de NVKP, waarin alle ziektes waartegen wordt gevaccineerd overzichtelijk worden beschreven.


De homeopathie ziet ook positieve kanten aan kinderziektes, het afweersysteem kan zich alleen ontwikkelen door de confrontatie met ziektes aan te gaan. Complicaties kunnen we voorkomen door het afweersysteem te versterken via goede (op)voeding (met name borstvoeding), het niet toepassen van onderdrukkende therapieën zoals antibiotica geven bij elke ziekte, en door homeopathische behandeling. Een ander groot voordeel van het doormaken van de natuurlijke ziekte is de meestal levenslange immuniteit i.t.t. de immuniteit na vaccinatie die afneemt in de loop van de tijd.

MEER INFORMATIE:


PETER GUINÉE

Praktijk Klassieke Homeopathie


Peter Guinée is klassiek homeopaat te Maastricht. Hij heeft tientallen jaren ervaring in homeopathisch behandelen. Hij heeft een boek geschreven over zelf helpen met homeopathie.


Beroepsorganisatie NVKH  nr. 07-0111

Koepel RBCZ licentie nr. 170149R

AGB code 90022224

AGB code praktijk 90001014

KvK: 55373100

Bank:  NL87INGB0002089774


ContactAlexander Battalaan 61,

6221 CC  Maastricht


Email: p.guinee@planet.nl

Tel: 06 - 40 31 60 24

Tel: 043 - 321 5671

Copyright Peter Guinée. All Rights Reserved.